Danışan Kullanım Şartları Online Terapi Hizmeti

Danışan Kullanım Şartları

Kullanım Alanı

            Madde 1- İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Online Terapi Hizmeti Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti ile “onlineterapihizmeti.com” web sitesi veya mobil uygulamasına üye olarak kaydolan ve site içi verilen hizmetlerden yararlanan arasında akdedilmektedir. Sözleşme, kullanıcının elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecektir.

Geçerlilik süresi

            Madde 2- Site bünyesinde gerçekleştirilecek Online Danışmanlık Hizmetleri kapsamında en az 6 olmak üzere 8 yada en fazla 10 seans süresince geçerlidir.

Amaç

            Madde 3- Bu sözleşme Online Terapi sitemizden hizmet alacak olan danışanlara sağlıklı, verimli ve hedefe ulaşma noktasında etkin hizmet vermek ve verilecek olan söz konusu hizmetten doğan haklarını güvence altına almak, gerçekleştirilecek sürecin kapsamı ile içeriği hususunda bilgilendirme yapmak amaçlarına yöneliktir.

Kapsam

            Madde 4- Bu sözleşme, site bünyesinde verilecek Online Danışmanlık hizmetlerini ve türlerini kapsar.

Dayanak

            Madde 5- Bu sözleşme kapsamında verilecek olan danışmanlık hizmetleri, ilgili kanun maddeleri ve yönetmeliklere dayanılarak verilir.

Tanımlar

            Madde 6- Bu sözleşmede belirtilen hizmet, sunulan online danışmanlık hizmetlerini; danışan, site bünyesinden hizmet alan kişileri; uzman, site bünyesinde danışmanlık hizmetini gerçekleştiren meslek elemanını; seans, gerçekleştirilmekte olan danışmanlık hizmeti sürecini; ödev, uygulanan danışmanlık süreçlerinde uzman tarafından danışana yerine getirmesi için verilen yönergeleri; haklar, site bünyesinden hizmet alan danışanın sahip olduğu hakları; yaptırımlar, almakta olduğu hizmet kapsamında düzenlenen seans kurallarına aykırı davrandığı takdirde site yönetimi tarafından danışana uygulanacak olan yaptırımları kapsar.

Danışmanlık Hizmetleri Sürecinde Danışanın Uyması Gereken Esaslar

            Madde 7- Düzenli aralıklarla ve randevu sistemi esası doğrultusunda danışmanlık hizmeti alabileceği, söz konusu randevu aralıklarının durumunun danışan ve uzmanın ortak kararı ile belirleneceği, danışana ilk seansın henüz başlangıcında hizmeti sunacak olan uzman tarafından bildirilir. Uzmanın, elinde olmayan nedenlerle online seansa geç gelmesi durumunda görüşme sürenizi uzatılarak online seans tamamlanır. Seansa danışanın geç katılması durumunda ise görüşme süresine ekleme yapmaz, seans normal zamanında biter.

            Madde 8- Süreç kapsamında en az 6, ortalama 8 ve en fazla 10 seans danışmanlık hizmeti alabileceği, ancak danışanın isteği ve uzmanın gerek görmesi halinde seans sayılarının artırılabileceği ve her seans başına uzmanın sayfasında belirttiği tutarda ücret ödemesi gerektiği ve ödeme şeklinin kendisine ait olduğu (Kredi kartı veya banka kartı ile) hususları danışana belirtilir. Bu hizmet bedeli yurt dışından Online Terapi Türkiye den  alacak olan danışanlar için 35 dolar veya 30 Euro olarak ücretlendirilir. Bu hizmet bedelleri güncel kur üzerinden değerlendirilir. 

Madde 9- Gerçekleştirilecek olan danışmanlık süreci doğrultusunda değinilecek konular ve sorunlar kapsamında paylaşıma açık olması gerektiğinin beklendiği danışandan istenir.

Madde 10- Seans süresi 50 dakikadır. Ancak bu süre, uzmanın inisiyatifi doğrultusunda 10 dakika daha uzatılabilir.

Madde 11- Online Terapi Gizlilik kuralı danışana taahhüt edilir ve bu kuralın en önemli kural olduğu konusunda danışan bilgilendirilir. Ancak, intihar riski veya başkalarına karşı saldırgan planlar varsa; ölümcül bulaşıcı bir hastalığı var ve bu bilgiyi, hastalığı bulaştırabileceği kişiler ile paylaşmayı reddediyor ise; istismar durumu söz konusu ise sizinle ilgili bilgileri izniniz olmadan mesleki etik ilkeleri ve yasalar doğrultusunda ve zorunluluk doğduğunda sadece yetkili mercilerle ve mahkemelerle sadece o konuyla ilgili bilgiler paylaşılabilir.

Madde 12- Yapılacak olan danışmanlık seansları kapsamında uygulanacak ödevlendirme sisteminden danışana söz edilerek; bu kapsamda verilecek ödev ve yönergelerin yerine getirildiği takdirde söz konusu süreçten fayda elde edeceği noktasında danışan bilgilendirilir.

Madde 13- Süreç kapsamında ele alınacak sorunlarla baş edilmesi noktasında uygulanması için öğretilecek yöntemlerden danışana söz edilir ve yararlanması amacı ile önerilecek ve sağlanacak kaynaklar konusunda danışan bilgilendirilir.

Madde 14- Süreç kapsamında herhangi bir sorgulama ve yargılamaya tabi tutulmaksızın, koşulsuz ve olumlu olarak kabul edildiği danışana belirtilerek rahatlaması sağlanır.

Madde 15- İş birliğinin, istekli ve gönüllü olarak sürece katılımda bulunmasının önemi ve bulunacağı iş birliği oranınca fayda elde edeceği hususları danışana ifade edilir.

Madde 16- Her görüşme saatinin başlangıcında ve sonunda seans kapsamında ele alınan konuların özetleneceği belirtilerek seansın sonlandırılma biçimi konusunda danışan bilgilendirilir.

Madde 17- Seans süresince rahatsız edilmeyeceğinizden ve oturduğunuz odaya açılan kapının kapalı olacağından emin olun, seanstan önce alkol veya ilaç kullanmaması tavsiye edilir.

Madde 18- Görüşme başlamadan önce bulunduğunuz adres ve iletişim bilgileriniz, online psikoloğunuz ile görüşmeye başlamadan ya da görüşme sırasında, acil durumlar için sizden istenebilir.

Madde 19- Bilgisayarınız kişisel olmalıdır. Toplu alanlarda (internet kafe, iş bilgisayarı vs.) kullanılan bilgisayarlar görüşme sırasında kullanılmamalıdır. Ayrıca güvenlik duvarı ayarları ve virüs koruması gibi güvenlik önlemlerinin olması önemlidir. Site üzerinden yapacağınız görüşmelerde, güvenlik önlemleri alınmış özel bir bilgisayar kullanılmalıdır.

Madde 20- Gerekli durumlarda ölçek ve formlar size elektronik yolla gönderilebilir.

Madde 21- Görüşmelerden istenen verimin alınamaması durumunda danışan kişinin çıkar ve ihtiyaçları ön planda tutulmak suretiyle başka bir uzmana veya kuruma yönlendirme yapılabilir. Bununla birlikte, durumunuzu değerlendirmek için bir online psikiyatrist ile görüşme önerisinde bulunulabilir.

Madde 22- Görüşmeleri sonlandırmak istediğinizde, uzmanınızla yapacağınız bir görüşme sonrasında bunu gerçekleştirmeniz uygun olup danışan istediği zaman görüşmeyi sonlandırabilir. Böyle bir sonlandırma durumunda danışana ücret iadesi yapılmaz.

Madde 23-  Görüşmelerin dijital ortamda kayıt altına alınmayacağını, danışan mahremiyetini kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde korunacağını taahhüt eden bilgilendirilmiş onam formunu onaylamanız durumunda siz de uzmanın mahremiyetini, önceden anlaşma yapılmadığı takdirde sizin dışınızdaki bir kişinin oturumu herhangi bir araçla dinlemeyeceğini, görüşmeleri herhangi bir araçla kayıt altına almadığını, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında koruduğunuzu taahhüt etmiş olursunuz.

Madde 24- Online terapiye dahil olmak, yukarıdaki koşulların ve oturumların herhangi bir bölümünü kaydetmeme veya başkalarının önceden anlaşma yapmadan oturumu dinlemesine (telefon veya başka bir cihaz veya araçla) izin vermeme koşullarının kabulü olarak anlaşılacaktır.

            Madde 25- Verim almadığı ve memnun kalmadığı takdirde bir defaya mahsus olmak üzere danışana, uzmanını değiştirme hakkı verilir.

Madde 26- Oluşturulan randevuya 24 saat kalıncaya kadar danışan randevusunu değiştirebilir, iptal edebilir veya erteleyebilir. Bu durumda danışana seans için ödemiş olduğu ücret site yönetimi tarafından oluşturulacak olan online iade formunun danışan tarafından doldurulması karşılığında iade edilir.

Madde 27- Savaş, deprem, yangın, sel, salgın hastalık vb. olağanüstü durumlarda almış olduğu halde zorunlu olarak gerçekleştirilemeyen danışmanlık seansları noktasındaki hakları, site yönetimi tarafından daima saklı tutularak güvence altına alınır.

Yaptırımlar

             Madde 28- Verilen görüşme randevularına hiçbir gerekçe belirtmeksizin gelmeyen veya geç gelen danışanlara ödemiş olduğu para kesinlikle iade edilmez.

Madde 29- Belirtilen haklar ve yaptırımların oran ve düzeyleri site yönetiminin kararı ile belirlenir.

Onay 

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesi, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılması ve paylaşılması, gereken süre zarfında saklanması konularında tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını ve belirtilen konular yönünden hiçbir baskı ve tehdit altında kalmadan özgür irademle açık rızamın bulunduğunu; işbu Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.

Online görüşmeyi kabul ediyorum. Ayrıca yukarıda yazılı olan ilkeleri okudum ve onaylıyorum.


*18 yaşından küçüklerin velisi tarafından onaylanmalıdır.

Sarı Psikoloji Danışmanlık Eğitim, Araştırma ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi